ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Barrier Gate Operator (16)

เครื่องตรวจจับวนช่องสัญญาณเดียว (25)

เครื่องตรวจจับวง Dual Channel (19)

เซ็นเซอร์ตาแมวอินฟราเรด (26)

Proximity เครื่องอ่านระยะไกล (17)

เครื่องอ่านค่าพิสัยใกล้เคียง (11)

เครื่องอ่านระยะไกล UHF (22)

Long RFID Active RFID Reader (16)

Semi-Passive Mid Range Reader (6)

เครื่องอ่านระยะไกลกึ่งพาสซีฟ (3)

แผงควบคุมการเข้าถึงประตู (9)

บัตร / แท็ก RFID (21)

อุปกรณ์ประกอบประตู (10)

contact us